NYHEDSBREV

JULI/AUGUST  2018

Sommerferietid. De fleste af os kan lide let læsning, når vi holder ferie, men ind imellem har vi lyst til læsning, der giver stof til eftertanke.

Hvis du har det sådan, vil jeg anbefale dig at læse - Fra Kaos Til Håb - En bog, hvor 45 medvirkende fortæller om deres liv fyldt med udfordringer i form af alkohol, stoffer, misbrug, angst, stress, depression og mange diagnoser som ADHD, Borderline, Bipolar lidelser og meget mere, men alle med et håb for fremtiden, som de beskriver på forskellig vis.

Måske til genkendelse eller glæde over dit eget gode liv.

Forord  (uddrag)
Baggrunden for denne bog er et ønske om at synliggøre, hvordan det er muligt at komme fra et liv fuld af fysiske og psykiske udfordringer, til et liv fuld af håb og livskvalitet.

De medvirkende i denne bog er primært kursister fra VVC Kursuscenter. Kursisterne er sygemeldte eller arbejdsledige borgere, der har fortjent at blive synlige med deres egen historie og på deres egen fortællemåde.
De er kommet fra et liv med angst, depression, stress og mange andre udfordringer, til et liv med accept af deres egen virkelighed, samt tro og håb for fremtiden. Fælles for dem alle er, at ”tid nok” er en væsentlig faktor for succes.

””Tid nok” er en væsentlig  faktor for succes.”

Æren tilfalder i øvrigt så absolut dem selv, men også de, der har hjulpet og støttet dem, som også har krav på anerkendelse og omtale. Flere ansatte på VVC har derfor også givet deres besyv med i denne bog.
Dagligdagens små og store succeser bærer lønnen i sig selv, men ofte forstår omgivelserne ikke, hvordan de lægger hjerteblod og ildsjæl i opgaverne på deres arbejde, såvel i Jobcentre, som hos andre aktører.
Måske kan denne bog understøtte det uegennyttige arbejde, de dagligt udfører.

De medvirkende har selv skrevet deres egen historie, eller har fortalt den til mig. Nogle af beretningerne om stressramte er beskrevet som cases, hvor de svarede på følgende spørgsmål:

Hvorfor tror du selv, du blev stresset?  

Hvordan var dine symptomer? 

Hvad hjalp dig til at blive stressfri, eller til at blive i stand til at leve et godt liv, på trods af den stress, der blev tilbage?

Alle beretninger er tænkt som at være den enkelte medvirkendes helt personlige udtryk i ord eller billeder, så vidt det har været muligt, og der er derfor ganske få redaktionelle rettelser. Nogle har ønsket at fortælle deres historie med eget navn, og andre har valgt at være anonyme af hensyn til deres familier.

Det er vores håb at såvel de medvirkende, som andre i samme situation, kan finde genkendelse og måske trøst og håb samt gode råd. Bogen er også tænkt til fagpersonalegrupper, for at give dem en mulighed for bedre forståelse for de sygemeldtes og lediges problematikker.

Min egen baggrund for at skrive denne bog, er min egen erfaring med mere end 40 års undervisning af unge og voksne med psykiske vanskeligheder og udfordringer og se dem vokse og udvikle sig til et bedre liv, finde deres egen identitet og værdi, og opleve at kunne være en del af samfundet og arbejdslivet.

Lone Rytsel

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

"

KONTAKT